Kdo jsem?

Když procházíš peklem, nezastavuj se.

— Winston Churchill  —

zkušenosti od roku

2017

počet nových klientů ročně

80

ročně terapií

1000+

Moje vzdělání

Bakalář teologie - Senior College, Old Columbia Pike, Maryland, USA - 2002

Roční přípravný kurz psychosociálního intervenčního týmu, 120 hodin - 2003

Výcvik pro poskytování posttraumatické intervenční péče pro policisty, 40 hodin - 2003

Vědomé koučování, 120 hodin, podle standardů ICF - 2018

Psychoterapeuticý výcvik daseinsanalytického směru – sebezkušenostní část, 543 hodin, PVŠPS - 2018 až 2022

Řízená konzumace, poruchy příjmu potravy, zvládání úzkosti (CBT), Mgr. Marie Funke, Adicare - 2019

Jsem terapeut, mentor a kouč

Věnuji se pomoci lidem v obtížných životních situacích. Pracuji zejména s úzkostmi a panickými atakami, závislostmi (látkovými i behaviorálními), emočním přejídáním a pomáhám klientům tyto stavy překonat a nahradit zdravým vztahem k sobě i okolí. Vedle toho pracuji jako vedoucí terapeut v soukromé ambulanci AdiCare a jako terapeut jsem se podílel na pilotním projektu Vězeňské služby ve Věznici Jiřice. Dále se podílím na projektu NePornu.cz jako člen etické komise, která dohlíží na odbornou stránku poskytované pomoci. 

Více o mě

Vystudoval jsem teologii. Většinu života jsem pracoval v pomáhajících profesích, poradenství nebo managementu. Průběžně se vzdělávám v oblasti terapie, koučinku a mentorinku. Mezi moje koníčky patří létání horkovzdušným balonem, vytrvalostní běh, zpěv a hra na kytaru, četba a pěší turistika doma i v zahraničí.

Moje další služby a projekty